ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

PODRÓŻE ZE ZWIERZĘTAMI A BREXIT

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PODRÓŻE ZE ZWIERZĘTAMI A BREXIT - WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEWOZU ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

PODRÓŻE ZE ZWIERZĘTAMI A BREXIT - WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻUJĄCYCH

W związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, że z dniem 29 marca 2019 r. kraj ten utraci status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stając się państwem trzecim, co jest równoznaczne ze zmianą wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. kraju do Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dotyczycące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych do/w obrębie Unii Europejskiej w odniesieniu do psów, kotów i fretek reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/20131. Zwierzęta powinny spełniać wymagania przywozowe w zakresie: prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz aktualnie obowiązującego dokumentu identyfikacyjnego (paszport UE/świadectwo zdrowia). Dodatkowym wymogiem przywozowym z niektórych krajów nienależących do Unii Europejskiej jest obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia odpowiedniego wyniku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.  Zwierzęta  przyjeżdżające  lub  powracające  do  Unii  Europejskiej   z terytorium lub kraju trzeciego niewymienionego w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/20132 muszą zostać poddane ww. badaniu w jednym  z laboratoriów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Lista laboratoriów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem:
 
W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komisję Europejską w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE, uprawniających do dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym.
 
 W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r. będą musiały spełniać wymagania
w zakresie:
  • prawidłowego oznakowania - chip,
  • ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
·        badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
  • dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa zdrowia.
Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium UE. Nie będzie można dłużej przemieszczać do UE psów, kotów, fretek w tzw. „uproszczonym  trybie”  (chip,  szczepienie p/wściekliźnie, paszport).
 
Co więcej, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) 576/2013, z uwagi na wymagany odpowiedni wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd liczony od dnia pobrania próbki krwi, w przypadku podróży z Wielkiej Brytanii do UE, należy mieć na uwadze konieczność wykonania ww. badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla osób planujących podróż ze zwierzęciem z UE do Wielkiej Brytanii zaleca się wykonanie badania  miareczkowania  przeciwciał  p/wściekliźnie   przed  wyjazdem   z   UE,   aby w momencie powrotu posiadać odpowiednie dokumenty. Jeżeli zwierzę posiada ww. badanie oraz jest ono udokumentowane w odpowiedniej sekcji paszportu wówczas nie obowiązuje trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE. Ww. opcja nie dotyczy paszportów wydanych na terenie Wielkiej Brytanii, które po 29 marca br. nie będą już dokumentem uprawniającym do przemieszczania na terytorium UE. W każdym innym przypadku konieczne jest posiadanie świadectwa zdrowia oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd.
 
Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być wprowadzane do UE wyłącznie przez wyznaczone punkty wejścia tzw. traveller’s point of entry  (TPE).  Lista unijnych przejść granicznych jest dostępna pod linkiem :
 
Mając na uwadze, że Wielka Brytania jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków podróży m.in. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie treści przedmiotowego pisma na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sposób umożliwiający zapoznanie z treścią niniejszego pisma jak największej ilości osób zainteresowanych w celu zminimalizowania wątpliwości dotyczących przedmiotowego zagadnienia oraz uniknięcia nieprawidłowości przy kontroli zwierząt domowych na zewnętrznej granicy UE. Dodatkowo zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji, aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców.
 
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że wszelkie informacje dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:
na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii:
oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
 
Wszystkie inne zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym, mogą być przemieszczane  z Wielkiej Brytanii do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie GIW pod linkiem: 
 
Szanowni Państwo , w przypadku braku mozliwości przejścia na wskazaną stronę przez link, należy te linki do stron skopiować i wklejać bezpośrednio do przeglądarki. 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z siedzibą w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Wojniusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 22:44:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Wojniusz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 22:44:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Wojniusz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 22:49:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »