ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja zgodności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie.
 
Data publikacji strony internetowej: 25 września 2012r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (068) 356 51 05 w godzinach pracy urzędu tj. od godziny 7.00 do 15. 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Wejście do budynku Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie znajduje się na parterze budynku po pokonaniu 12 schodów, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę do której w chwili obecnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie nie ma dostępu. Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku.
 2. Pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Dostęp do terenu Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie jest możliwy w godzinach pracy urzędu.
 4. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu. Powiatowy Inspektorat  posiada odrębny parking znajdujący się po prawej stronie budynku.
 5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym .
 6. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
Aplikacje mobilne
 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie nie posiada aplikacji mobilnych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z siedzibą w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B.Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 14:02:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Wojniusz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 14:02:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Wojniusz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 13:08:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »