ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-05-26
Termin składania dokumentów
2023-06-05 15:00:00
Stanowisko
Kontroler weterynaryjny Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Nazwa wydziału ogłaszającego
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE